Hàn Quốc: Chính phủ hỗ trợ 2 triệu Won cho lao động ngoài trời tại các công trình, nông trại, thủy hải sản….

Hàn Quốc: Chính phủ hỗ trợ 2 triệu Won cho lao động ngoài trời tại các công trình, nông trại, thủy hải sản….

Theo thông tin mới nhất từ Cuộc họp chiều nay ngày 07/01 tại Seoul dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Moon Jae in chủ trì.

Bộ lao động Hàn Quốc đã đề xuất ý kiến hỗ trợ 2 triệu won cho các lao động làm việc ngoài trời tại các xây dựng, công trình, nông trại, thủy hải sản…. được Tổng thống Moon Jae in thông qua.

Cụ thể tất cả các công ty hoạt động ở lĩnh vực ngoài trời như xây dựng, công trình, nông trại, thủy hải sản….các lao động được hỗ trợ 2 triệu won dưới thời tiết được cho rằng băng giá nhất Hàn Quốc trong vòng 100 năm qua theo cảnh báo của khí tượng Thủy văn Hàn Quốc.

Số tiền 2455 tỉ won được được trích từ ngân quỹ quốc gia hỗ trợ do thiên tai, Bộ lao động Hàn Quốc sẽ phân phối nguồn tiền tới các công ty hoạt động ở lĩnh vực ngoài trời tại các khu vực băng giá có tuyết rơi dày đặc.

Tất cả ban lãnh đạo công ty được thông báo trực tiếp với các lao động để được hưởng chế độ do Bộ lao động Hàn Quốc đề xuất được Tổng thống thông qua.

Cụ thể số tiền hỗ trợ từ ngân quỹ quốc gia với mục đích cải thiện các thiết bị giữ ấm cho cơ thể để các lao động, đặc biệt là các lao động ngoại quốc làm việc ngoài trời.

Yêu cầu bắt buộc các công ty hoạt động ngoài trời bắt buộc phải có các thiết bị sưởi ấm nhanh cho cho tất cả lao động làm việc tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

Gói chi phát sẽ được Bộ lao động cấp vào ngày 10/01/2021 tới ngân quỹ của các công ty dựa trên số lượng nhân viên lao động đã đăng kí với các chi cục thuế của các địa phương.

Cục khí tượng Hàn Quốc dự báo rằng sẽ có tới 5 đợt lạnh trong 3 tháng tới nhiệt độ có thể âm tới 30 độ C.

Trên tình hình thực trước đó đã có các trường hợp lao động ngoại quốc ở trong điều kiện nhà không đủ ấm và các thiết bị sưởi ấm không đảm bảo được với thời tiết đã dẫn tới tình trạng t.ử v.o.n.g.


-Cập nhật trạng thái COVID-19 trong nước 00h ngày 07 tháng 01 năm 2021

Tổng cộng thêm + 1840 ca. Nhưng ca t.ử v.o.n.g đến 20 ca. Số người nhiễm đả tăng hơn hôm qua. Cụ thể các khu vực như sau:

Thêm 1264 ca ở 서울, Thêm 238 ca ở 부산, Thêm 22 ca ở 대구, Thêm 38 ca ở 인천, Thêm 30 ca ở 광주, Thêm 9 ca ở 대전, Thêm 2 ca ở 울산, Thêm 284 ca ở 경기.

Thêm 16 ca ở 강원, Thêm 21 ca ở 충복, Thêm 24 ca ở 충남, Thêm 22 ca ở 전복, Thêm 1 ca tại 전남, Thêm 28 ca tại 경북, Thêm 29 ca tại 경남, Thêm 5 ca tại 제주도, T.ử v.o.n.g : 20 ca

loading...