Fox News 7/5: Kết hôn giả 12.000 người Việt bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn khỏi Mỹ

Fox News 7/5: Kết hôn giả 12.000 người Việt bị trục xuất và cấm nhập cảnh vĩnh viễn khỏi Mỹ

Từ những trường hợp oái ăm xảy xa dẫn đến những hậu quả không mong muốn từ việc kết hôn giả, mong rằng những người có giấc mơ định cư Mỹ sẽ không mù quáng trước những trò l.ừ.a đ.ả.o này.

Kết hôn giả là một thực trạng không phải quá mới lạ nhưng đã trở nên g.a.y g.ắ.t trong những năm gần đây. Số lượng người kết hôn giả để lác.h lu.ật nhập cư Mỹ ngày càng tăng và trước tình hình đó.

chính phủ Mỹ đã ngày càng mạ.n.h tay và  đang mở đ,ợt t.r.u.y q.u.y.ét r.à s.o.át lại số lương các người nhập cự theo dạng bảo lảnh vợ hoặc chồng.và cũng t.h.ắt chặt hơn trong các biện pháp ng.ăn chặ.n, cụ thể là những thủ tục và khâu kiểm duyệt hồ sơ kết hôn bảo lãnh đang ngày càng k.hắ.t khe hơn.

Và những h.ì.n.h p.h.ạ.t đưa ra cho những đối tượng kết hôn giả cũng mạnh mẽ hơn như t.r.ụ.c x.u.ấ.t về nước và bị c.ấ.m nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn và cũng đưa ra thêm nhiều mức p.h.ạt về tài chính cũng như là phạt t.ù đối với những trường hợp n.g.h.iê.m tr.ọn.g.


Kết hôn giả để nhập cư Mỹ là đối diện với nguy cơ bị c.ấ.m nhập cảnh Mỹ vô thời hạn.

Thực trạng kết hôn giả

Định cư Mỹ luôn là mong muốn của rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để hiện thực hóa giấc mơ đó và một vài người trong số họ tìm đủ mọi cách để có thể l.ừ.a d.ố.i và lá.ch luật.

Một trong những m.á.n.h kh.ó.e thông dụng đó là dùng những thỏa thuận ngầm để thực hiện những cuộc hôn nhân giả.

Theo những thỏa thuận giữa đôi bên, một cuộc hôn nhân giả bắt đầu cũng giống như những cuộc hôn nhân bình thường với các thủ tục và các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hôn nhân,

tuy nhiên sau khi vừa đặt chân sang đất Mỹ và nhận được thẻ xanh Mỹ thì đôi bên sẽ làm thủ tục l.y hô.n và kết thúc thỏa thuận.

Hiện nay, trường hợp kết hôn giả này xảy ra ngày càng nhiều nên Sở Di Trú Mỹ đã đưa ra những hình p.h.ạt nặn.g n.ề dành cho những ai v.i p.h.ạ.m đó là những hình phạt về tài chính cũng như t.r.ụ.c xu.ấ.t và c.ấ.m nhập cảnh v.ĩn.h vi.ễn đến Mỹ suốt đời.

Hậu quả của tình trạng làm hồ sơ định cư Mỹ theo cách kết hôn giả

Ngoài việc có ng.u.y c.ơ phải chịu những h.ì.n.h p.h.ạ.t về tài chính, bị t.rụ.c xu.ất và c.ấ.m nhập cảnh đến Mỹ vĩnh viễn thì kết hôn giả để có cơ hội định cư Mỹ còn tiềm ẩn nhiều h.ậ.u q.u.ả khác.

Thực tế đã có một vài trường hợp nhiều người thỏa thuận kết hôn giả nhưng kết quả cuối cùng là ‘’m.ất cả chì lẫn chài’’. Một số trường hợp không đi được hoặc nửa chừng thì người bảo lãnh đơn phương p.h.á b.ỏ thỏa thuận.

Vài trường hợp khác thì sau khi thủ tục kết hôn giả đã tr.ót lọt nhưng đến lúc làm thủ tục ly hôn thì lại gặp nhiều khó khăn do mâu thuẫn giữa hai bên.

Từ những trường hợp oái ăm xảy xa dẫn đến những hậu quả không mong muốn từ việc kết hôn giả, mong rằng những người có giấc mơ định cư Mỹ sẽ không mù quáng trước những trò l.ừ.a đ.ả.o này.

Hãy cố gắng hiện thực hóa ước mơ của mình bằng chính đôi bàn tay và nói không với những biện pháp, mánh lới trái phá.p lu.ật để không phải chịu những hậ.u q.u.ả khôn lường.

loading...