TVBS NEWS 9/5: Hai lao động BHP Việt lái xe đâm cảnh sát Đài Loan bỏ trốn, 1 người bị bắn chết tại chỗ

TVBS NEWS 9/5: Hai lao động BHP Việt lái xe đâm cảnh sát Đài Loan bỏ trốn, 1 người bị bắn chết tại chỗ

Vào chiều ngày 9/5, c.ả.n.h s.á.t thị trấn Renai, huyện Nam Đầu (南投縣仁愛鄉) nắm được tu.ng tí.ch của kẻ ă.n tr.ộ.m gỗ.

Nên đã lập chố.t ch.ặn trước đồn c.ả.n.h s.á.t, không ngờ bên kia không những từ chối kiểm tra mà còn phóng xe đ.â.m vào c.ả.n.h s.á.t.

C.ả.n.h s.á.t đã b.ắ.n 2 ph.át s.ú.n.g để c.ả.n.h c.á.o, nhưng vẫn không ngăn được họ b.ỏ t.r.ố.n đã liên tiếp b.ắ.n vào phía buồng lái xe của hai lao động BHP Việt này.

Cuối cùng, sau khi tr.u.y đ.u.ổ.i cũng b.ắ.t được một người đàn ông 41 tuổi, tên Trần Văn Hiếu là lao động bất hợp pháp ở lại Đài Loan 5 năm.

Nhưng người lái xe Nguyễn Anh Tiến là một lao động b.ỏ tr.ố.n người Việt, đã bị cả.nh s.át bắ.n g.ục ngay trên xe khi đang cầm vô lăng.

Trần Văn Hiếu đã b.ị b.ắ.t g.i.ữ, trên cánh tay trái có v.ế.t thương và có v.ế.t m.á.u lớn. Tuy nhiên v.ết thư.ơng ở cánh tay trái có phải do s.ú.n.g b.ắ.n không tạm thời chưa rõ ràng, cần đợi bác sĩ xác định.

C.ả.n.h s.á.t đã thu giữ trong xe n.g.hi ph.ạ.m hơn 100 kg gỗ bách, cũng như 3,75 gram m.a t.ú.y và dụng cụ h.ú.t m.a t.ú.y.

C.ả.nh s.á.t cho rằng đây các hu.n.g t.h.ủ đã cố gắng chống lại c.ả.nh s.á.t, đây là một vụ việc nghiêm tr.ọ.ng ch.ố.ng đ.ố.i rất quy.ết li.ệt.

Vụ việc đang tiếp tục được đi.ề.u t.r.a và làm rõ có thể đối tượng sẽ nh.ận .á.n t.ù c.h.u.n.g th.â.n khi chống đối cả.n.h s.á.t.

loading...