Australia 7/5: Chủ tiệm Nail Việt bắn tử vong khách hàng quỵt tiền làm móng ở Sydney

Australia 7/5: Chủ tiệm Nail Việt bắn tử vong khách hàng quỵt tiền làm móng ở Sydney

B.ắ.n c.h.ết người vì n.óng g.iận sau khi c.ã.i n.h.a.u trong tiệm Nail. Một cuộc t.r.a.n.h c.ã.i tại một tiệm làm móng tay ở North Side đã leo thang thành một vụ x.ả s.ú.n.g c.h.ế.t người theo c.ả.n.h s.á.t Sydney.

Theo Nhân viên Thông tin Công cộng của  Alisia Pruneda, các nhân viên đã được gọi đến dãy nhà 11900 của Đường Blanco vì một vụ n.á.o l.o.ạ.n xảy ra tại một tiệm Nail ở trung tâm thương mại này.

Cuộc tra.nh c.ãi tiếp tục diễn ra bên ngoài doanh nghiệp cho đến khi Liên Nguyễn, 42 tuổi, b.ắ.n n.ạ.n nhân  một người phụ nữ khoảng 35 tuổi, theo c.ả.n.h s.á.t. Các nhà đ.i.ề.u t.r.a vẫn đang xác định điều gì đã dẫn đến cuộc t.r.a.n.h c.ã.i.

Các nhân viên là những nhân chứng thấy chủ tiệm Nail c.h.ỉ.a s.ú..n.g vào khách hàng và nói sẽ b.ắ.n nếu chúng m.à.y bước ra khỏi cánh cửa kia.

“Tôi nghe thấy bốn t.i.ế.n.g n.ổ l.ớ.n,” “Lina Trần nói. “Nó nghe như t.i.ế.n.g s.ú.n.g.”

“Chủ tiệm Nail một người phụ nữ gốc Việt là chị Mai Anh đang đứng đó với một k.h.ẩ.u s.ú.n.g,” chị nói.

“Cô ấy la lên với mọi người,” chị nói. “Lên xe đi, hãy thật nhanh.

“Tôi đã thấy rằng anh ta có một k.h.ẩ.u s.ú.n.g,” Lina Trần nói. “Nhưng tôi thực sự không thể biết đó là tiếng s.ú.n.g b.ắ.n p.h.ò.n.g t.h.ủ hay là anh ta đ.a.n.g đ.u.ổ.i theo ai đó. “

Nghi phạm Mai Anh đã b.ỏ t.r.ố.n khỏi hiện trường, nhưng c.ả.n.h s.á.t đã tìm thấy và b.ắ.t cô ta g.i.a.m g.i.ữ gần Loop 410 và Blanco, Pruneda nói.

Mai Anh bị b.u.ộ.c t.ộ.i g.i.ế.t người và t.ấn. c.ô.n.g nặng hơn bằng h.u.n.g k.h.í gây c.h.ế.t ng.ư.ời. N.ạ.n n.h.â.n vẫn chưa được xác định da.nh tí.nh nhưng c.ả.n.h sát đoán là một người Mỹ gốc Phi.

loading...